Rychlost zbraní | Efekty zbraní | Efekty střel | Bižuterie | Předpony a přípony v DS | Předpony a přípony v LOA

IMBUED:

Of magic armor - lvl 3
Of spirit armor - lvl 25
Of personal stone skin - lvl 28
Of life force - lvl 14, zvětší bonus útoku proti nemrtvým
Of personal mystic aid - lvl 84
Of charged fist - lvl 1
Of ogres might - lvl 34
Of clean strike - lvl 44
Of personal battle cry - lvl 60
Of anchored shot - lvl 20
Of range boost - lvl 23, zvýší dostřel
Of eagle eye - lvl 55

PREFIXES:

Blustering - +10% Chance To Flee And Adds 10 to 20 Fear Damage
Bullying - +15% Chance To Flee And Adds 10 to 20 Fear Damage
Intimidating - +15% Chance To Flee And Adds 15 to 25 Fear Damage
Frightening - +20% Chance To Flee And Adds 15 to 25 Fear Damage
Terrifying - +20% Chance To Flee And Adds 20 to 30 Fear Damage

Massive - Adds 2 to 3 Melee Damage, Adds 1 to Melee Skill
Enormous - Adds 8 to 13 Melee Damage, Adds 2 to Melee Skill
Tremendous - Adds 12 to 20 Melee Damage, Adds 4 to Melee Skill
Colossal - Adds 23 to 33 Melee Damage, Adds 5 to Melee Skill
Monumental - Adds 27 to 48 Melee Damage, Adds 7 to Melee Skill

Capable - Adds 1 to Ranged Skill, Adds 1 to 4 Damage
Clever - Adds 2 to Ranged Skill, Adds 2 to 6 Damage
Adroit - Adds 4 to Ranged Skill, Adds 5 to 11 Damage
Vicious - Adds 5 to Ranged Skill, Adds 9 to 21 Damage
Wicked - Adds 7 to Ranged Skill, Adds 15 to 35 Damage

[typ objektů - melee/ranged]:
poisonous - +10% Chance To Poison And Adds 5 to 10 Poison Damage
diseased - +10% Chance To Poison And Adds 10 to 20 Poison Damage
toxic - +15% Chance To Poison And Adds 10 to 20 Poison Damage
mephitic - +15% Chance To Poison And Adds 20 to 30 Poison Damage
virulent - +20% Chance To Poison And Adds 20 to 30 Poison Damage

sailing - Adds 1 to Range
shooting - Adds 2 to Range
flying - Adds 3 to Range

[typ objektů - melee/ranged]:
misting - +10% Chance To Acidify And Adds 5 to 10 Acid Damage
spraying - +15% Chance To Acidify And Adds 5 to 10 Acid Damage
vaporizing - +15% Chance To Acidify And Adds 10 to 20 Acid Damage
dissolving - +20% Chance To Acidify And Adds 10 to 20 Acid Damage
gaseous - +20% Chance To Acidify And Adds 20 to 30 Acid Damage

[typ objektů - melee/ranged]:
stunning - +10% Chance To Stun And Adds 1 to 5 Stun Damage
stupefying - +15% Chance To Stupify And Adds 1 to 5 Stupefication Damage
paralyzing - +15% Chance To Paralyze And Adds 5 to 15 Paralysis Damage
stoning - +20% Chance To Turn to Stone And Adds 5 to 15 Stoning Damage
petrifying - +20% Chance To Petrify And Adds 15 to 25 Petrification Damage


[typ objektů - spellbook]:
profound - Adds 6 to Armor
spiritual - Adds 10 to Armor
holy - Adds 15 to Armor
mystical - Adds 25 to Armor
supernatural - Adds 40 to Armor

campestral - Adds 1 to Nature Magic Skill
pastoral - Adds 2 to Nature Magic Skill
rustic - Adds 3 to Nature Magic Skill
idyllic - Adds 4 to Nature Magic Skill
natural - Adds 6 to Nature Magic Skill

fabricated - Adds 1 to Combat Magic Skill
molded - Adds 2 to Combat Magic Skill
shaped - Adds 3 to Combat Magic Skill
forged - Adds 4 to Combat Magic Skill
manufactured - Adds 6 to Combat Magic Skill

hidebound - Adds 1 to Strength
leatherbound - Adds 2 to Strength
oakbound - Adds 3 to Strength
ironbound - Adds 4 to Strength
steelbound - Adds 6 to Strength

cold - Increase the damage of Cold spells in this spellbook by 5%
frozen - Increase the damage of Cold spells in this spellbook by 10%
icy - Increase the damage of Cold spells in this spellbook by 15%
wintry - Increase the damage of Cold spells in this spellbook by 20%
glacial - Increase the damage of Cold spells in this spellbook by 25%

fiery - Increase the damage of Fire spells in this spellbook by 5%
combusting - Increase the damage of Fire spells in this spellbook by 10%
burnt - Increase the damage of Fire spells in this spellbook by 15%
smoldering - Increase the damage of Fire spells in this spellbook by 20%
scorched - Increase the damage of Fire spells in this spellbook by 25%

shimmering - Increase the damage of electric spells in this spellbook by 5%
zapping - Increase the damage of electric spells in this spellbook by 10%
sparking - Increase the damage of electric spells in this spellbook by 15%
electric - Increase the damage of electric spells in this spellbook by 20%
shocking - Increase the damage of electric spells in this spellbook by 25%

SUFFIXES:

Of the chill - Reduces the cost of Ice Spells in this spellbook by 5%
Of the frost - Reduces the cost of Ice Spells in this spellbook by 10%
Of the frigid - Reduces the cost of Ice Spells in this spellbook by 15%
Of the frozen - Reduces the cost of Ice Spells in this spellbook by 20%
Of the glacier - Reduces the cost of Ice Spells in this spellbook by 25%

Of the flame - Reduces the cost of Fire Spells in this spellbook by 5%
Of the blaze - Reduces the cost of Fire Spells in this spellbook by 10%
Of the fire - Reduces the cost of Fire Spells in this spellbook by 15%
Of the conflagration - Reduces the cost of Fire Spells in this spellbook by 20%
Of the inferno - Reduces the cost of Fire Spells in this spellbook by 25%

Of static - Reduces the cost of Lightning Spells in this spellbook by 5%
Of the charge - Reduces the cost of Lightning Spells in this spellbook by 10%
Of the spark - Reduces the cost of Lightning Spells in this spellbook by 15%
Of electricity - Reduces the cost of Lightning Spells in this spellbook by 20%
Of thethunderbolt - Reduces the cost of Lightning Spells in this spellbook by 25%

Of bidding - Reduces the cost of Summoning Spells in this spellbook by 5%
Of convening - Reduces the cost of Summoning Spells in this spellbook by 10%
Of commanding - Reduces the cost of Summoning Spells in this spellbook by 15%
Of convoking - Reduces the cost of Summoning Spells in this spellbook by 20%
Of summoning - Reduces the cost of Summoning Spells in this spellbook by 25%

Of charity - Reduces the cost of Healing Spells in this spellbook by 5%
Of clemency - Reduces the cost of Healing Spells in this spellbook by 10%
Of mercy - Reduces the cost of Healing Spells in this spellbook by 15%
Of compassion - Reduces the cost of Healing Spells in this spellbook by 20%
Of grace - Reduces the cost of Healing Spells in this spellbook by 25%

Of lesser zap - +10% Chance to Cast Zap on Taking Damage
Of minor zap - +15% Chance to Cast Zap on Taking Damage
Of zap - +20% Chance to Cast Zap on Taking Damage
Of major zap - +25% Chance to Cast Zap on Taking Damage
Of greater zap - +30% Chance to Cast Zap on Taking Damage

Of lesser fireshot - +10% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage
Of minor fireshot - +15% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage
Of fireshot - +20% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage
Of major fireshot - +25% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage
Of greater fireshot - +30% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage

Of lesser spark - +10% Chance to Cast Spark on Taking Damage
Of minor spark - +15% Chance to Cast Spark on Taking Damage
Of spark - +20% Chance to Cast Spark on Taking Damage
Of major spark - +25% Chance to Cast Spark on Taking Damage
Of greater spark - +30% Chance to Cast Spark on Taking Damage

Of lesser firespray - +10% Chance to Cast Firespray on Taking Damage
Of minor firespray - +15% Chance to Cast Firespray on Taking Damage
Of firespray - +20% Chance to Cast Firespray on Taking Damage
Of major firespray - +25% Chance to Cast Firespray on Taking Damage
Of greater firespray - +30% Chance to Cast Firespray on Taking Damage

Of lesser fireskull - +10% Chance to Cast Fireskull on Taking Damage
Of minor fireskull - +15% Chance to Cast Fireskull on Taking Damage
Of fireskull - +20% Chance to Cast Fireskull on Taking Damage
Of major fireskull - +25% Chance to Cast Fireskull on Taking Damage
Of greater fireskull - +30% Chance to Cast Fireskull on Taking Damage

Of lesser lightning - +10% Chance to Cast Lightning on Taking Damage
Of minor lightning - +15% Chance to Cast Lightning on Taking Damage
Of lightning - +20% Chance to Cast Lightning on Taking Damage
Of major lightning - +25% Chance to Cast Lightning on Taking Damage
Of greater lightning - +30% Chance to Cast Lightning on Taking Damage

Of lesser fireball - +10% Chance to Cast Fireball on Taking Damage
Of minor fireball - +15% Chance to Cast Fireball on Taking Damage
Of fireball - +20% Chance to Cast Fireball on Taking Damage
Of major fireball - +25% Chance to Cast Fireball on Taking Damage
Of greater fireball - +30% Chance to Cast Fireball on Taking Damage

Of lesser multispark - +10% Chance to Cast Multispark on Taking Damage
Of minor multispark - +15% Chance to Cast Multispark on Taking Damage
Of multispark - +20% Chance to Cast Multispark on Taking Damage
Of major multispark - +25% Chance to Cast Multispark on Taking Damage
Of greater multispark - +30% Chance to Cast Multispark on Taking Damage

Of lesser lightningblast - +10% Chance to Cast lightningblast on Taking Damage
Of minor lightningblast - +15% Chance to Cast lightningblast on Taking Damage
Of lightningblast - +20% Chance to Cast lightningblast on Taking Damage
Of major lightningblast - +25% Chance to Cast lightningblast on Taking Damage
Of greater lightningblast - +30% Chance to Cast lightningblast on Taking Damage

Of lesser lightray - +10% Chance to Cast Lightray on Taking Damage
Of minor lightray - +15% Chance to Cast Lightray on Taking Damage
Of lightray - +20% Chance to Cast Lightray on Taking Damage
Of major lightray - +25% Chance to Cast Lightray on Taking Damage
Of greater lightray - +30% Chance to Cast Lightray on Taking Damage

Of lesser starburst - +10% Chance to Cast Starburst on Taking Damage
Of minor starburst - +15% Chance to Cast Starburst on Taking Damage
Of starburst - +20% Chance to Cast Starburst on Taking Damage
Of major starburst - +25% Chance to Cast Starburst on Taking Damage
Of greater starburst - +30% Chance to Cast Starburst on Taking Damage

Of lesser firebomb - +10% Chance to Cast Firebomb on Taking Damage
Of minor firebomb - +15% Chance to Cast Firebomb on Taking Damage
Of firebomb - +20% Chance to Cast Firebomb on Taking Damage
Of major firebomb - +25% Chance to Cast Firebomb on Taking Damage
Of greater firebomb - +30% Chance to Cast Firebomb on Taking Damage

Of lesser novastrike - +10% Chance to Cast Novastrike on Taking Damage
Of minor novastrike - +15% Chance to Cast Novastrike on Taking Damage
Of novastrike - +20% Chance to Cast Novastrike on Taking Damage
Of major novastrike - +25% Chance to Cast Novastrike on Taking Damage
Of greater novastrike - +30% Chance to Cast Novastrike on Taking Damage

RARES:

Feisty - +3% Chance To Acidify And Adds 1 to 4 Acid Damage, Adds 14 to Health, Adds 6 to Armor

Fierce - Adds 1 to Melee Skill, Adds 8 to Armor, +2% Chance to Dodge Melee Attack

Therapeutic - Adds 1 to Nature Magic Skill, Adds 17 to Health, +3% Chance to Block Magic Attacks

Of zest - +6% Chance to Cast Zap on Taking Damage, 1% of Damage Reflected to Enemy, Adds 6 to Armor

Of pluck - +5% Chance to Cast Fireshot on Taking Damage, Adds 1 to Combat Magic Skill, Adds 14 to Mana, Adds 3 to Armor

Of ferocity - Adds 1 to Strength , Adds 1 to Combat Magic Skill, Melee Damage Reduced by 2%


Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.