Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Obléhání Greilynské pláže
 2. Zajatec
 3. Mordenské věže
 4. Mor
 5. Vyhnanecká kolonie dryád
 6. Opuštění Greilynských ostrovů
 7. Tajemství Azunitské pouště
 8. Ztracený azunitský artefakt
 9. Pevnost Windstone
 10. Chrám Xerie
Anglický název
 1. Greilyn Beach
 2. Prisoner of War
 3. The Morden Towers
 4. The Plague
 5. The Exile Colony
 6. Leaving Greilyn Isle
 7. Secret of the Desert
 8. The Lost Artifact
 9. Windstone Fortress
 10. The Temple of Xeria

Obléhání Greilynské pláže

Greilyn Beach

 • Vyzvedni si rozkazy od mordenského poručíka Jerinda
 • Znič cvičeného panáka zbraní na blízko
 • Znič cvičeného panáka zbraní na dálku
 • Znič cvičeného panáka magií
 • Vyzvedni si rozkazy od mordenského poručíka Kargacka
 • Znič ulitu s kapradináči
 • Dostaň se na frontovou linii
 • Posil vojáky na druhé straně tunelu
Tento první úkol je jakýmsi tutorialem. Seznámíte se zde s ovládáním hry, naučíte se používat zbraně, kouzla, rozdělování zkušeností atd. Podrobněji vás hra bude seznamovat v průběhu hry (tato funkce se může vypnout v nastavení).

Zajatec

Prisoner of War

Po splnění prvního úkolu Valdis napadne své vojáky a pobije je. Ocitnete v městečku Eirulan v cele jako vězeň kterého dryády našli v bezvědomí pod tělem svého přítele Drevina.
 • Zajdi do obchodu a požádej o koš brusných kamenů
 • Zanes brusné kameny na dryádí stanoviště
 • Zabij mordeny a propusť zajaté dryády
 • Promluv si s dozorkyní Celiou v dryádím stnovišti
Po rozhovoru s dozorkyní vás Celia na žádost Armena propustí a dá vám jednoduchý úkol, abyste dokázali, že nejste tak špatný jak si o vás mysleli :) V obchodě si promluvte s kovářskou učnicí a řekněte jí o koš brusných kamenů. Dá vám je a zároveň vás požádá o službu (vedlejší úkol - dryádí zbroj). Dále se přesuňte k severní bráně, můžete zde přibrat společníka, a sjeďte lanovkou dolů odkud vás hlídač doprovodí k dryádímu stanovišti. Po zlikvidování mordenů pusťte dryády a promluvte si Celiou.

Mordenské věže

The Morden Towers

Celia vám teď dá druhý úkol. Zničit mordenské hlídkové věže zbudované v okolí Eirulanu.
 • Najdi první mordenskou věž
 • Spal první mordenskou věž
 • Najdi a podpal druhou mordenskou věž
 • Najdi a podpal třetí mordenskou věž
 • Najdi a podpal čtvrtou mordenskou věž
 • Vrať se k dozorkyni Celii na eirulanské vězeňské terase
 • Promluv si s Taar v eirulanské aule
Teď se konečně proběhneme po okolí. Pobijete pár hak´u, projděte kolem mordenských stráží, které vám buď dají heslo nebo je budete muset zabít (podle toho co jim řeknete), a dostanete se k první věži u které je první silnější protivník. Nemělo by vám dělat problémy je zneškodnit. Dále musíte rozbít klec ve které je uvězněna dryáda. Ta vám poděkuje za záchranu bla bla bla a vysvětlí vám jak spálit věže. Kliknete na trosky klece, z které dostanete klacek, ten si vemte jako zbraň a zapálíte ho nad ohněm. Nyní stačí kliknutím na věž ji podpálit. To samé uděláme s věží 2,3 a 4. pomocí portálu se pak přesuňte do města a jděte za Cilií do vězení. Ta vás po krátkém rozhovoru pošle za Taar do auly. Na mapě označena jako mušle. (aula)

Mor

The Plague

Taar vám sundá obojek pokory. A všimne si čerstvé rány na vaší ruce. Jste nakažen nákazou ztvořenou Valdisovými kouzelníky. Jedinou šancí je dostat se do elfí svatyně a napít se léčivé vody s fontány.
 • Najdi starobylou elfí svatyni
 • Najdi elfí fontánu
 • Naplň prázdnou lahvičku vodou s elfí fontány
 • Vrať se k Taar v Eirulanu
Za mordenskými věžemi projděte dalším dryádím stanovištěm a pokračujte až k elfí svatyni. Tu pak vymlaťte. Na konci je fontána a portál.

Vyhnanecká kolonie dryád

The-Exile-Colony

Po návratu do Eirulanu vás taar požádá abyste zanesli vodu ze s elfí svatyně do vyhnanecké kolonie, kde jsou dryády nakažené onou nákazou. Jelikož máte namířeno domů a portál do Vašeho rodného města je za onou kolonií, příjmáte.
 • najdi dryádí vyhnaneckou kolinii
 • zachraň starého muže
Vydejte se k jžní bráně, a probijte se až ke kolonii. Tam narazíte na starce napadeného nakaženými dryádamy. Pobijte je a promluvte s ním.

Opuštění Greilynských ostrovů

Leaving Greilyn Isle

Stařec vám poodhalil část z příběhu o Zaramothovy a Azunaiovi a potvrdil co řekla Taar. Za Kythraiskými jeskyněmi je portál s jehož pomocí se dostanete na pevninu.
 • Najdi Kithraiské jeskyně
 • Hledej přeživší z Vixova družstva
 • Prozkoumej východní Greilynskou pláž
 • Znič krystal
 • Použij portál k opuštění Greilynského ostrova
 • Promluv si z kapitánem Suzorem
Když vám stařec uvolnil cestu, nic vám nebrání vydat se dál. Na své cestě potkáte zraněného vojáka Vixe, který vás požádá abyste se podívali po jeho kamarádech. Ty najdete v jeskyni. Nakažené morem je budete muset zabít. Když opustíte jeskyni zjistíte, že mor vlastně způsobují duchové jenž jsou uvězněni v krystale. Po zničení krystalu jste už jen kousek od portálu, kde stojí stařec z kolonie aby se vám omluvil a řekl vám více z příběhu. Projděte portálem do Azunitské pouště a promluvte si s kapitánem.

Tajemství Azunitské pouště

Secret of the Desert

Kapitán Suzor si myslela, že jste posila z ostrovů. Když jste jí vše vysvětlili požádala vás aby jste se pokusili najít tajnou azunitskou zbraň na pomoc posádce v pevnosti Windstone. Nejdřív musíte najít čtyři Klíče (stély), které chrání pouštní rasa (Skathové). Od nich se dozvíte kde je zbraň ukryta.
 • Najdi stélu slepoty
 • Najdi stélu života
 • Najdi stélu smrti
 • Najdi stélu vidění
 • Umísti čtyři stély a zjisti kde se nachází Ztracená kobka Azunitů
Kapitán Suzor vám otevřela bránu kterou se dostanete do pouště. Stély mají u sebe bossové skatské rasy. Je třeba je zabít. S prvním si promluvte, ale konverzace stejně povede k střetu. Další nejsou daleko. Až budete mít všechny stély,umístěte je v sále Azunitské svatyně. Dostanete se tam výtahem v nedaleké jeskyni.

Ztracený azunitský artefakt

The Lost Artifact

Umístěním stél se otevřela cesta do ztraceného údolí azunitů. Můžete se pustit do dalšího pátrání po azunitske zbrani.
 • Najdi ztracenou Kobku Azunitů
 • Získej zbraň Azunitů
 • Promluv si s duchem elfa ve ztracené Kobce Azunitů
Přes údolí, kaňony a pár jeskyní se dostanete k zrcadlům. Jedno jste našli v kobce Azunitů. Umístěte zrcadlo na své místo a ostatní pootáčejte tak aby odráželi světlo až na krápníkový útvar uprostřed. Otevře se vám cesta a vy můžete sestoupit do kobky pro zbraň.

Pevnost Windstone

Windstone Fortress

Duch elfa vám odhalil mnohé. Mimojiné i to že jste potomek Azunitů. Jinak by vás Azunitská nádoba, mocná zbraň Azunitů :), zabila. Nyní musíš jít do pevnosti Windstone abys zjistil jakou má nádoba moc a pomohl posádce, která tam bojuje proti Valdisovým jednotkám.
 • Cestu do pevnosti Windstone začni rozhovorem s Azunitským předkem
 • Dones azunitský artefakt do pevnosti Windstone
 • Najdi velitele
 • Vstup do vnější kobky pevnosti Windstone
 • Najdi klíč k vnitřní kobce pevnosti Windstone
 • Vstup do vnitřní kobky pevnosti Windstone
 • Aktivuj azunitský artefakt
 • Zanes aktivovaný azunitský artefakt zpátky kapitánu Dathrymu
 • Vstup do chrámu Xerie
Duch vám ještě sdělí pár informací a otevře průchod, kterým se dostanete ven z jeskyně. Probijte se až k pevnosti. Po rozhovoru s velitelem dostanete klíč kobky a druhý musíte získat od velitelova pobočníka proměněného v bestii díky nákaze. Po aktivaci artefaktu, si promluvte kapitánem. Ten nařídí strážím vyhodit do vzduchu zátaraz bránící vztupu do chrámu.

Chrám Xerie

The Temple of Xeria

Chrám je potřeba vyčistit od nepřátel a zajistit tak bezpečnost pevnosti. Potom se budete moci portálem dostat do svého domova, města Aman´lu.
 • Vyčisti chrám Xerie
 • Umísti Azunitský artefakt na místo azunaitské sochy
 • Najdi krystal
 • Zabij obřího triliska na nádvoří
 • Znič krystal
 • Projdi portálem do města Aman´lu
Pobijte všechny nepřátele v chrámu a umístěte aktivovanou nádobu na sochu. Ta zničí nepřátele za zamčenými dveřmi a vyžene krystalové přízraky z chrámu, ktré se vtělí do hada na náměstí a stvoří z něj Triliska. Obří tříhlavou obludu. Tu zabijte a zničte krystal. A když vše vysvětlíte zděšenému kapitánovi můžete konečně projít do Aman´lu.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.