Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Trpasličí hornická píseň
 2. Vědění arany
 3. Ztracené Soranithovi šperky
 4. Legendární Agarrův palcát
 5. Kouzelnický učedník
 6. Kalrathijská spojka
 7. Sartanovo podezření
 8. Mordenští jezdci
 9. Vixova pomsta
Anglický název
 1. Dwarven Song of Ore
 2. The Lore of Aranna
 3. The Jewels of Soranith
 4. The Mace of Agarrus
 5. The Mage's Apprentice
 6. The Kalrathian Nexus
 7. Sartan's Suspicion
 8. The Morden Riders
 9. Vix's Vengeance

Trpasličí hornická píseň

Dwarven Song of Ore

zadáva: Leontia
 • Najdi stříbrnou sloku
 • Najdi železnou sloku
 • Najdi zlatou sloku
 • Najdi mythrilovou sloku
 • Vrať noty historičce Leontii
 • Vrať čtvrtou sloku historičce Leontii
Leontia je v Kalrathijské síni. Sloky jsou všechny v Kaderackých dolech. Stříbrná je v místnosti za třetí pákou, vedle místnosti se svatiní života, železná sloka je vmístnosti nad druhým teleportem, zlatá sloka je v tajné místnosti východně od výtahu, mithrilová je jižne od teleportu ve spodních kaderackých dolech.

Vědění arany

The Lore of Aranna

zadává: Telgrey
 • Najdi kolekci vědění Aranny a dones ji učenci Telgreyovi

svazek 1 - Králové a královny severních říší: Ubytovny služebných ve Snowbrookském azylu
svazek 2 - Černokněžníci: na schodech ve Vai'keshské svatyně
svazek 3 - Úpadek manu ostar: jižně od Aman'lu v domě Alar'ithil
svazek 4 - Valdis a jeho armády: v domě Tywlis v Aman'lu
svazek 5 - Turmanar a její následky: v Alt'ornově Hale v Aman'lu
svazek 6 - Skatové: ve věži, kde potkáte Vixe, poblíž Kithrajských jeskyní
svazek 7 - Xeriiny činy: v pevnosti Windstone v domě u západní brány
svazek 8 - Xeriina smrt: místnost na severu chrámu Xeria
svazek 9 - Válka legií: místnost na severu chrámu Xeria
svazek 10 - Legenda o šíleném Arnithovi: tuhle knihu dostanete od Eolandy v úkolu Arinthova legendární hůl
svazek 11 - Dryády a jejich obyčeje: v Aman'lu, u Eolandy na stole
svazek 12 - Zaramothův vzestup a pád: v druhém podlaží obchodu s magickými věcmi v Aman'lu
svazek 13 - Elandirův život a učení: v druhém podlaží hospody v Aman'lu
svazek 14 - Mýty o starobylích artefaktech: v Aman'lu u Eolandy na zemi
svazek 15 - Symboloy Azunitů: balkón v druhém podlaží obchodu s magickými věcmi
svazek 16 - Azunaiův odkaz: místnost podél severní stěny Kalrathie
svazek 17 - Cesta života: Svatyně Života, úkol Amrenovi vize
svazek 18 - Cesta Vidění: Svatyně Vidění úkol Amrenovi vize
svazek 19 - Cesta smrti: Svatyně Smrti úkol Amrenovi vize
svazek 20 - Cesta slepoty: Svatyně Slepoty úkol Amrenovi vize thanks to BonusWeb

Ztracené Soranithovi šperky

The Jewels of Soranith

zadává: Kevarre
 • Vstup do starobylé kobky
 • Vyřeš druhý hlavolam uvnitř kobky a zjisti, jestli tam nejsou uzamčené nějaké šperky
 • Vyřeš třetí hlavolam uvnitř kobky a prozkoumej, jestli se vkobce nenachází další šperky
 • Vrať se za cestovatelem Kevarrem v Kalrathijské hospodě
Kevarre v hospodě v Kalrathii. Kobku najdete v severní slzavé pláni, východně od teleportu. Je tam věž poblíž tajemné oázy. Musíte vyřešit hádanku. Aktivovat obelisky tak aby se světelné paprsky propojily se všemi obelisky.

Legendární Agarrův palcát

The Mace of Agarrus

zadává: Berseba
 • Promluv si s dobrodružkou Tai´esee v Aman´lu
 • Najdi fragment kamené tabulky
 • Zanes fragment kamené tabulky dobrodružce Tai´esee v Aman´lu
 • Vstup do Agarrovy hrobky a najdi ten palcát
Bersebu najdete v Kalrathi poblíž fontány. Dobrodružka Tai´esee je v Aman´luské hospodě. Fragment kamené tabulky najdete ve Snowbrookském předhůří, v jediné místnosti nacházející ve tamějších jeskyních. Agarrova hrobka je v jeskyni u hrobky Azuinthů (západní azunitské útesy). V severozápadním rohu je výtah. Tam se dostanete aktivováním mostu, spínač je v ruinách.

Kouzelnický učedník

The Mage's Apprentice

zadává: Boden
 • Najdi výskumníka Dareka a výzkumný deník mága Bodena
 • Vrať se k mágu Bodenovi s jeho deníkem
 • Poraz mága Bodena
 • Promluv si s učedníkem Darekem
Boden je prodejce lektvarů v Kalrathii. Jeskyně s uvězněným Darekem je u města Darthrul. Před jeho branami se dejte na západ. Vyřešte zrcadlový hlavolam (světlo se nemusí odrážet od všech zrcadel, stačí když jeho paprsek dokážete nasměrovat na dveře - thanks to killerT)

Kalrathijská spojka

The Kalrathian Nexus

zadává: Nora
 • Nabij hůl duší u uzlu země
 • Nabij hůl duší u uzlu mrazu
 • Nabij hůl duší u uzlu fénixe
 • Použij hůl živelných duší ke zničení pečetě na kalrathijském uzlu
 • Vrať se za Norou
Nora je v Kalrathii u severní brány. Uzel země je na severu chrámu Xerie, uzel mrazu je ve Snowborookském azylu v části pro služebnictvo a uzel fénixe je na jižním konci ztraceného údolí azunithů. Hůl nabijete tak že si ji vezmete do ruky a ve středu jeskyně řeknete žalm co vás naučila Nora (Arcesso Arcanum). Kalrathijský uzel je na východní pláni nářků. Kousek za městem (ješte před teleportem) odbočte na sever.

Sartanovo podezření

Sartan's Suspicion

zadává: Felltan nutné mít v družině: Sartana
 • Najdi Osrica podezřelého ze spolupráce s mordeny
 • Najdi mordenskou zbrojnici
 • Osvoboď vězně
 • Vrať se k vojáku Oraynovi
Felltan sedí na baru v klarathijsé hospodě. Osric je v severovýchodní části východní pláně nářků. Mordenská zbrojnice je na západ od teleportu u města Darthrul.

Mordenští jezdci

The Morden Riders

 • Najdi mordenský stan
 • Najdi pytel s mordenskými zásobami
 • Najdi balík s příděli pro klasky
 • Dones zásoby Nordaxovi a Noeilliokovi
V jihovýchodním rohu města Darthrul je spínač. Proskoumáte-li oblast ktrerou vám zpřístupní, narazíte na mordenské jezdce. Ti vám dají klíč od tří skladišť v Darthrulu. V nich jsou truhly se zásobami.

Vixova pomsta

Vix's Vengeance

zadává: / nutné mít v družině: Vixe
 • Prozkoumej další jeskyně dolu které Vix objevil
 • Znič první trs krystalů
 • Znič druhý trs krystalů
 • Znič třetí trs krystalů
Tento úkol se vám aktivuje pokud s Vixem v družině najdete dveře na východě podzemních kaderackých dolů. Nově oběvená oblast není nijak veliká. Najděte krystaly a pomocí pák aktivujte vozíky s výbušninami.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.