Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Přiveď vodu do Kalrathie
 2. Mordenský náčelník
 3. Povstání v Kalrathii
 4. Doly Kaderaku
 5. Doly Kaderaku část 2.
 6. Agallanský soud
 7. Agallanští obři
 8. Zaramothovy rohy
 9. Poslední vzestup
Anglický název
 1. Restore Water
 2. The Morden Chief
 3. The Rebellion
 4. Mines of Kaderak
 5. Mines of Kaderak 2.
 6. The Agallan Trial
 7. The Agallan Giants
 8. Zaramoth's Horns
 9. The Final Ascent

Přiveď vodu do Kalrathie

Restore Water

Malý chlapec kterého jste našli sedět na židli je lord Kalrathie. Město je sužováno nedostatkem vody, protože mordeni uzavřeli přívod vody. Mladý lord vás požádal abyste se pokusili obnovit přívod vody do města. Snad to pozvedne ducha lidí ve městě a zbudí důvěru ve vás.
 • Jdi podél akvaduktu až k jeho zdroji
 • Poraz Gantha
 • Obnov v Kalrathii vodu
 • Vrať se za lordem Kalrathie na radnici
Podél akvaduktu se dostanete do vodní kaple, kde narazíte na překážku v podobě Gantha. Tento drobek zabijí všechny kdo se pokusí znovu otevřít zdroj vody. Vy ho ovšem lechce zvládnete a po otočení ventilem se můžete vrátit zpátky za lordem.

Mordenský náčelník

The Morden Chief

Návrat vody do města nepotěší mordenské velitele. Ti jistě pošlou do města posili aby zjednali pořádek. Musíš se vydat do mordenského města Darthrul a zabránit jim v tom. Snad získáš dost času aby se v Kalrathii připravili na vzpouru za svobodu města.
 • Vstup do mordenského města Darthrul
 • Promluv si s mordenským náčelníkem
 • Poraz mordenského náčelníka
 • Dones hlavu mordemského náčelníka zpět lordu Kalrathie
Město Darthrul je rozděleno na několik částí. Abyste se dostali až k náčelníkovi musíte projít všechny a postupně si probít cestu. Náčelník z vás není nadšený, už proto že jste mu zabili jeho miláčka Gantha. Dochází k boji a vy nakonec s jeho hlavou v batohu opouštíte město a vracíte se do Kalrathie.

Povstání v Kalrathii

The Rebellion

Vítězství ve městě Darthul ještě více pozvedlo ducha lidí a ti jsou teď odhodláni vypořádat se s okupanty.
 • Poraz všechny mordeny ve městě
 • Ohlas se Tehruthovi
Zničením všech mordenských jednotek jste osvobodili město. Lord vám dává záštitu vidění a teď musíte naplánovat další kroky k získání záštity života. Tu mají ve svých rukou Valdisovi černokněžníci.

Doly Kaderaku

Mines of Kaderak

Je třeba se vydat do dolů Kaderaku, kde se černokněžníci usídlili a kde se těží krystaly s duchy. Od Tehrutha jste dostali kámen na aktivaci portálu, získaný při ničení okupujících mordenů.
 • Cestuj do Kaderacké pouště
 • Znič první ochranou sochu
 • Znič druhou ochranou sochu
 • Znič třetí ochranou sochu
 • Znič čtvrtou ochranou sochu
 • Vstup do dolů Kaderaku
Po rozhovoru s Tehruthem od něj dostanete kámen aktivující teleport na mordenském území. Můžete se tady přenést do lokace Jižní Kaderacká poušť a zničit sochy bránící vstup do dolů.

Doly Kaderaku část 2.

Mines of Kaderak 2.

Většina Valdisových jednotek je u Snowbrookského azylu, takže proti sobě budete mít jen "pár" nepřátel, těžící krystaly, a černokněžníci.
 • Znič obří trsy krystalů
 • Najdi černokněžníky
 • Znič černokněžníky
 • Získej záštitu života
 • Vrať se za lordem Kalrathie se záštitou života
Při vstupu do dolů se vám přehraje animace v níž se na konci tunelu oběví obrovský krystal. Naštěstí k nemu vedou koleje a na nich je náhodou (XDDD) vozík plný výbušnin. Pomocí několika pák pootáčejte koeje, aby mohl vozík projet až ke krystalu, kde exploduje, zničí krystal a vám tak uvolní cestu pro další postup. Teď už to není daleko na povrch, kde na vás čekají černokněžníci. Ty zničte, doporučuju opět vyčarovat teleport někde poblíž, seberte záštitu života a vraťte se za lordem.

Agallanský soud

The Agallan Trial

Lorda jste našli smrtelně nemocného v jeho komnatě. Ten vám prozradil, že je také azunita a řekl vám jak máte najít Agallany, aby mohli opět ukovat azunaiův štít, teď když už máte všechny jeho části. Pak vydechl naposledy a vy si to teď jdete vyřídit s jeho rádcem, který zřejmě může za jeho smrt. Od něj získáte krystal od městské fontány, tajného vchodu do Kalrathijskách sklepení, kde je Agallanský soud.
 • Promluv si s rádcem Kynosem
 • Poraz rádce Kynose
 • Zanes kalrathianský krystal k fontáně v centru města Kalrathia
 • Vstup do starobylé komnaty pod městam Kalrathia
 • Promluv s Azunitským předkem
 • Obnov přívod vody v západním korytě
 • Obnov přívod vody v severním korytě
 • Obnov přívod vody v jižním korytě
 • Obnov přívod vody v východním korytě
 • Projdi portálem do Agallanských štítů
Agallanský soud je zkouška, vytvořená Agallany, která má zajistit aby se k nim dostali jen ti nejchytřeší a nejsilnější. Tohle vám řekne duch elfa, kterého známe již z Azunitské kobky. Je to jednoduchý úkol v němž máte za úkol otevřít vodu ve čtyřech korytech aby naplnila nádrž a vyzvedla čtyři části mostu. Jakmile bude most na svém místě můžete projít portálem do Agallanských štítů.Jakmile bude most na svém místě, můžete projít portálem. Ocitnete na horách, kam se Agallané uchýlili před okolním světem, známé jako Agallanské štíty.

Agallanští obři

The Agallan Giants

Na druhé straně portálu se ocitnete na místě, kde je vše tak obrovské jako by tam žili obři.
 • Prozkoumej Agallanské štíty
 • Použij portál k cestě na Zaramothovi rohy
A skutečně. Jakmile projdete dvoje dveře najdete tři obry sedící na mohutných kamených židlích. Při rozhovoru s nimi se dovídáte, že medailon který vám dal váš přítel Drevin je chybějící esence Azunaiova štítu jež byla ztracena před tísíciletími, a proto jej Zaramothův meč rozbil na čtyři kusy. Agallané štít znovu zkuli a spolu s Drevivinovým medailonem do něj vkládají naději pro další osud světa.

Zaramothovy rohy

Zaramoth's Horns

Pak vás portálem pošlou na temnou horu do pevnosti Zaramothovi rohy, odkud Valdis řídí svá vojska spolu s nejvyšším arcimágem.
 • Vystup na vrchol hory
 • Poraž arcimága
Váš úkol je jednoduchý. Probít se celou Valdisovou armádou až na vrchol hory a porazit arcimága.

Poslední vzestup

The Final Ascent

Po dlouhé cestě jste nakonec probili až na vrchol a tam zničili i samotného arcimága (mě to trvalo asi 40s). Cesta za samotným Valdisem je volná. Stačí se jen probít na samotný vrchol hory.
 • Najdi Valdisův chrám
 • Zabij Valdise
 • Projdi portálem
Valdise musíte zabít tak, že ho nalákáte před zaromothovo oko, čtyři sochy s nejasným významem po stranách chrámu, ale vy díky ním mužete přemoci Valdise, a několikrát do něj udeříte. Z oka vyšlehne paprsek, který ho pošle k zemi. Tohle udělejte asi 3x a ukáže se Azunitský učenec. Vy zjistíte, že ten vlastně slouží Valdisovi. Dokonce vám vyrve Azunaiův štít a dá jej Valdisovi. Ten ho teď může zničit a vyvolat Turnamar, pohromu co zničila svět když se meč a štít setkali poprvé. Azunaiův štít obohacený o Drevinův amulet je teď silnější a je to meč co se rozbije. Valdis má holé ruce a vy ho můžete zabít. Jakmile mu bude zbývat poslední kapka života, pukne podstavec, na kterém chtěl zničit štít a oběví se největší Zaramothovo oko, kterým ho pak usmažíte.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.