Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Tywlisina zlomená hůl
 2. Temný rituál
 3. Duchové Arany
 4. Zmijí tesák
 5. Arnithova legendární hůl
 6. Arnith šílený
 7. Mythrilroh
 8. Rodinné dědictví část 2.
 9. Lotharova nevina
 10. Hledačka pokladů Deru
 11. Vrahovo znamení
 12. Aman´luská aréna
 13. Sluha strašák
 14. Sluhovo pátrání část 2.
 15. Amrenovi vize
 16. Finalino opovržení
 17. Rahvanova kletba
 18. Evangelinin nerozum
Anglický název
 1. Tywlis' Broken Staff
 2. A Dark Ohm
 3. Spirits of Aranna
 4. Viperclaw
 5. Arinth's Staff
 6. Arinth the Mad
 7. Mythrilhorn
 8. A Family Heirloom (2)
 9. Lothar's Innocence
 10. Deru's Treasure Hunt
 11. Mark of the Assassin
 12. The Aman'lu Arena
 13. A Servant's Haunt
 14. A Servant's Haunt (2)
 15. Amren's Vision
 16. Finala's Contempt
 17. Rahvan's Curse
 18. Evangeline's Folly

Tywlisina zlomená hůl

Tywlis' Broken Staff

zadává: Tywlis
 • Najdi činidlo, které Tywls potřebuje k opravě dědečkovi hole
Tywils je ve městě Aman´lu v domě západně od svatyně. Činidlo(cetku s duhou) lze najít prakticky kdekoliv, například u obchodníků :)

Temný rituál

A Dark Ohm

zadává: Lyssanore
 • Sleduj Vai'keshe při jejich rituálu
 • Vrať se za kouzelnicí Lyssanore v Aman´lu
Lyssanore je obchodník s potiony v Aman´lu. Rituál je možno okoukat v jeskyni severně od druhého teleportu ve Vai'keshskem lese. Za odměnu vám přibude chant of daed, díky kterému budete moci mluvit s duchy.

Duchové Arany

Spirits of Aranna

zadává: /
 • Najít neklidného ducha ve Ztraceném údolí Azinitů
 • Najít neklidného ducha v severní Greilynské džungli
 • Najít neklidného ducha v západní Greilynnské džungli
 • Najít neklidného ducha na východní Greilynské pláži
 • Najít neklidného ducha ve městě Eirulan
 • Najít neklidného ducha v chrámu Xerie
 • Najít neklidného ducha v poklidné jezkyni
 • Najít neklidného ducha ve Snowbrookském Azylu
 • Najít neklidného ducha v Arinthově strži
 • Najít neklidného ducha v hospodě v Aman'lu
 • Najít neklidného ducha ve městě Aman'lu
 • Najít neklidného ducha v Zahradě předků
 • Najít neklidného ducha na východní pláni nářků
 • Najít neklidného ducha ve městě Kalrathii
 • Najít neklidného ducha v dolech Kaderaku
 • Najít neklidného ducha v mordenském městě Darthrul
 • Najít neklidného ducha pod městěm Kalrathia
 • Najít neklidného ducha v pevnosti Zaramothovi rohy
Ke splnění tohoto úkolu potřebujete umět mluvit s duchy (vedlejší úkol - Temný rituál). (Přesnou polohu všech duchů sem napíšu později). Jen snad upozorním, že duch je vždycky blízko svatyně a duch v chrámu Xerie je v tajné místnosti, kterou otevřete tlačítkem u svatyně. Pokud prozkoumáte výše zmíněné lokace které ostaně budete mít i v deníku nebude problém je najít.

Zmijí tesák

Viperclaw

zadává: Eumenidie
 • Najdi opotřebovanou hlavici šípů a zanes ji Eumenidii v Aman´lu
 • Najdi úlomek onyxu a zanes jej Eumenidii v Aman´lu
Eumenidie je ve východní části Aman´lu a přechází mezi střelnicí a domem Eolandy. Další úkol se sbíráním činidel. Opět je možno sehnat o obchodníků, ale také na mapě.

Arnithova legendární hůl

Arinth's Staff

zadává: Eolanda
 • Najdi zesilující kámen
 • Najdi rukojeť s drahokamy
 • Najdi rytou tyč
Ke splnění tohoto úkolu ptřebujete umět mluvit s duchy (vedlejší úkol - Temný rituál). Eolandu najdete ve východní části Aman´lu v domě vedle střelnice. Zesilující kámen je v lokaci západní azunitské útesy (teleport je v místech kde jste opustili jeskyni s azunitským artefaktem Ztracený azunitský artefakt). Jděte směrem k pevnosti windstone do jeskyně, kde v jihozápadní části najdete dlážděnou místnost a tam výtah. Spínač je spodním schodu. Rukojeť s drahokamy najdete u Elenĺunských ostrovů. Teleportujte se tam, pak jděte směrem k Aman´lu až narazíte na svatyni. Tam řekněte žalm mrtvý a jděte co nejdál na sever. A nakonec rytá tyč se nachází ve Snowbrookském údolí. Jděte na západ od teleportu a hned za mostem odbočte na sever.zadává: Eolanda

Arnith šílený

Arinth the Mad

zadává: /
 • Vypátrej Arnitha
 • Poraz Arnitha
Jakmile budete mít kompletní Arnithovu hůl (nic moc), můžete jít za samotným Arnithem. Najdeteho ve ztraceném údolí azunitů, na východ od teleportu. Je tam Výtah a dole spleť tajných místností. Páky jsou na pamě modře (díky bohu :ú). Sejděte po schodech dolů a rozbijte prostřední sloup pomocí Arnithovy hole. Arnith unikne do chrámu Istaury a Isteru u Elen´lunských ostrovů (hlavní úkol - Ostrovy Elen´lu).

Mythrilroh

Mythrilhorn

zadává:Galeorn
 • Najdi Khartose moudrého
 • Poraz Khatose moudrého v souboji
 • Jdi k trhlině
 • Kryj Karthose zatímco bude chytat Mythrilroha
 • Připomeň Khartosovi, že má odeslat Mythrilroha prodavači mazlíčků Galeronovi v Aman´lu
 • Promluv si s prodavačem mazlíčků Galeornem v Aman´lu
Galeorn je prodavač mazlíčků v Aman´lu. Trhlina, ke které se musíte dostat je u teleportu Na severní pláni nářků, před vodní kaplí (hlavní úkol - Přiveď vodu do Kalrathie). Od tud se dejte směrem na severovýchod.

Rodinné dědictví část 2.

A Family Heirloom (2)

zadává:Athelas
 • Najdi démona
 • Znič démona
 • Promluv si s athelasem
Athelase najdete v hospodě v Aman´lu. Démona najdete ve Vai´keshském vězení v místech kde jste odposlouchali temný rituál (vedlejší úkol - Temný rituál), jen se od teleportu místo na sever vydejte na jih.

Lotharova nevina

Lothar's Innocence

zadává: Roland nutné mít v družině: Lothara
 • Najdi Rolandův zlatý plášť
 • Najdi Marguse
 • Poraz Marguse
 • Vrať se k Rolandovi v Aman´lu
Roland je v hospodě v Aman´lu. Margus je v jeskyni v jižním Vai´lutranském lese. Je to ta se dvěma vchody.

Hledačka pokladů Deru

Deru's Treasure Hunt

zadává: Albain nutné mít v družině: Deru
 • Najdi a prozkoumej místo označené na mapě, kterou dostala Deru od elfího prospektora
 • Najdi a prozkoumej místo označené Rezkovou hádankou
 • Najdi a prozkoumej místo označené Rezkovou hádankou
Albain je ve městě Aman´lu, jihovýchodně od obchodu s mazlíčky. Místo na mapě je v jižní Greylinské džungli hned vedle teleportu. První místo Rezkovy hádanky je ve zmrzlé jeskyni v Arnithově strži. Druhé je v sevevrní slzavé pláni, poblíš místa kde jste lovili mytrilroha (vedlejší úkol - Mythrilroh), východně od teleportu.

Vrahovo znamení

Mark of the Assassin

zadává: /
 • Seber zvláštní kámen
 • Utkej se s vrahem
 • Promluv si s Danadelem
 • Prozkoumej Liantirský kámen ve městě Kalrathia
 • Dones trpasličí mythrilový prsten zaklínačce Valerii v Kalrathii
 • Najdi kupce Kendria
 • Poraz vraha
Tento úkol se vám přidá do deníku jakmile seberete kámen v domku východně od obchodu s lektvery. V animaci se pak utkáte s vrahem a Danadel vám přiběhne na pomoc. Tento kámen vám prozkoumá zaklínačka valerie (očarovává věci). Ta si vás pošle pro trpasličí mythrilový prsten, který je na jihu v tajné místnosti hned na začátku kaderackých dolů. Kupce kendria najdete v patře Kalrathijské hospody v místnosti za hostinským Angusem. Nasaďte si prsten co vám valerie očarovala a počkejte si tam na vraha.

Aman´luská aréna

The Aman'lu Arena

zadává: hostinský v Aman´lu
 • Poraz první vlnu bojovníků
 • Poraz druhou vlnu bojovníků
 • Poraz třetí vlnu bojovníků
 • Poraz čtvrtou vlnu bojovníků
 • Poraz pátou vlnu bojovníků
 • Poraz šestou vlnu bojovníků
 • Poraz sedmou vlnu bojovníků
 • Poraz osmou vlnu bojovníků
 • Poraz devátou vlnu bojovníků
 • Poraz mistry arény
Promluvte si s hostinským a na otázku jestli si nedáte něco k pití odpověste kladně. Ten po vás pak bude chtít historky z vašich dobrodružství. Na každou výzvu mu odpověste záporně a on vám nabídne souboj v aréně. Jděte do místnosti za barem a sjeďte výtahem dolů. Tam si promluvte s Tristethem, který vám otevře tajné dveře. Za nimi narazíte na Daesthaie, ten vás vyzve do prvního kola. Budete si od něj muset koupit vstupenku. Pak jděte do středu arény a aktivujte ji. Až porazíte první vlnu budete si moci koupit vstupenku do dalšího kola. Odměnou jsou klíče ke dveřím po stranách arény. Tam jsou truhly a v nich docela dobré věci. Odměnou za desáté kolo je mimojiné amulet potřebný k projití tajného levelu.

Sluha strašák

A Servant's Haunt

zadává: Eldoriath Wilwarin
 • Vstup do Levrethova panství
 • Nauč se žalm mrtvých
 • Promluv si s duchem Threnitha Wilwarina
 • Sleduj ducha Threnitha Wilwarina a hledej nějaké stopy
 • Najdi šperky v Levrethově panství
 • Zanes důkaz Thernithovi neviny zpátky Eldoriathu Wilwarinovi ve městě Aman´lu
Další úukol k jehož splnění potřebujete umět mluvit s duchy. Eldoriatha najdete na východě za opraveným mostem. Lavrethské panství je v jižním Vailtruanském lese kousek na východ od teleportu (je tam přepadená karavana). Promluvte si s duchem, který vám otevře dveře, kde najdete předmět. Tahle to udělejte několikrát, potřebujete mít portrét lady Levreth, pramen zlatých vlasů, spálený dopis a rodinné šperky. Pak se můžete vrátit za Eldoriathem.

Sluhovo pátrání část 2.

A Servant's Haunt (2)

 • Konfrontuj lady Lavreth ve městě Eirulan
 • Konfrontuj velitele stráží Wethrila ve městě Aman´lu
 • Poraz velitele stráží Wethrila
 • Promluv si se stařešinou Celeb´helem v aman´luské Alt´ornově hale o Wethrilově podvodu
Po dokončení předchozího úkolu dostanete další úkol, dopadnout viníky. Lady Lavreth je v Eirulanské hospodě. Wethril stojí vedle Celeb´hela v Alt´ornově hale.

Amrenovi vize

Amren's Vision

zadává: / nutné mít v družině: Amrena
 • Najdi a prozkoumej první místo z Amrenovi vize
 • Najdi a prozkoumej druhé místo z Amrenovi vize
 • Najdi a prozkoumej třetí místo z Amrenovi vize
 • Najdi a prozkoumej čtvrté místo z Amrenovi vize
 • Prozkoumej portál s Amrenovi vize
Tento úkol se vám přidá do deníku jakmile s Amrenem v družině oběvíte jeden ze čtyř houbových kruhů. První kruh je ve východní Greylinské džungli za Razkovými ruinami na takovém malém výběžku, druhý v severní zahradě předků na sever od Rahvanova ducha, třetí je v severním Vai´lutranském lese, pár kroků severním směrem je výběžek, a poslední je v Okaymských rozvalinách na kopci západně od portálu.

Finalino opovržení

Finala's Contempt

zadává: / nutné mít v družině: Finalu
 • Prozkoumej skrytý mordenský tábor zvědů
 • Najdi a podpal první skrytou mordenskou věž
 • Najdi a podpal druhou skrytou mordenskou věž
 • Najdi a podpal třetí skrytou mordenskou věž
 • Najdi a podpal čtvrtou skrytou mordenskou věž
 • Najdi a znič skrytou durvlanskou líheň
 • Najdi a prozkoumej druhý mordenský tábor zvědů
Tento úkol se vám přidá do deníku po proskoumání skrytého mordenského tábora v Kithrajských jeskyních. Zajděte s Finalou do Kithrajských jeskyní. Na konci první části je rozbitá páka výtahu, kterou spraví jen Finala. Dole najdete truhlu s mapou skrytých mordenských věží. V jižní greylinské džungli, západně od teleportu jsou rujiny, ve kterých Finala najde tajné dveře. Projděte tunelem k výtahu a zničte první věž. Zbylé tři věže jsou v severní Grylinské džungli za zdí hned u teleportu. Jděte k nim s Finalou a oběví se další dveře. Durvlanská líheň je na východním konci města Darthrul. Od teleportu se dejte přímo na východ. Najdete tam také páku k výtahu v jižní Kaderacké poušti, severně od vstupu do dolů.

Rahvanova kletba

Rahvan's Curse

zadává: Rahvan
 • Najdi liche Letisa
 • Poraz liche Letisa
 • Vrať duševní kámen šampióna Rahvana
Rahvana najdete na konci zahrady předků, před vstupem do Azunitského pohřebiště. Letiso je v hrobce v kruhové místnosti na začátku spodního patra. Stoupněte si na fialový strom a proneste žalm který vás naučil Rahvan. (na konci deníku)

Evangelinin nerozum

Evangeline's Folly

zadává: Mylindril nutné mít v družině: Eva
 • Hledej Jessica a vojáky ve vai´keshské pevnosti
 • Vyhledej Jessica a vojáky ve druhé vai´keshské pevnosti
 • Najdi Jessica ve třetí vai´keshské pevnosti
Promluvte s Mylindrilem, vůdcem karavany, v jížním Vai´lutranském lese hned u teleportu. Jděte do západního konce Arnithovy rokle, od teleportu jděte na západ, jih, západ, sever a před mostem znovu na západ do jeskyně. Pak se vraťte zpátky k teleportu a bežte na východ. Před mostem odbočte do jeskyně na severu. Pokračujte dál na východ, ale neodbočujte k teleportu a jděte dál až narazíte na jeskyni s poslední věznicí.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.