Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Městečko Aman´lu
 2. Finala a zničený most
 3. Ostrovy Elen´lu
 4. Královská karavana
 5. Vai´keshové a záštita smrti
 6. Princezna Evangeline
 7. Obléhání Snowbrookského azylu
 8. Obléhání Snowbrookského
  azylu část 2.
Anglický název
 1. The Town of Aman'lu
 2. Finala and the Bridge
 3. The Elen'lu Isles
 4. The Royal Caravan
 5. The Aegis of Death
 6. Princess Evangeline
 7. The Siege
 8. The Siege 2

Městečko Aman´lu

The Town of Aman'lu

Po průchodu portálem vás čeká nemilé překvapení v podobě zničeného rodného města.
 • Promluv si s Celeb´helem, stařešinou v Alt´ornově hale ve městě Aman´lu
Tato hala se nachází uprostřed města. Celeb´hel vám poví o záštitě smrti, kterou mělo město ve své úschově a požádá vás abyste se vydali po její stopě za karavanou, v čele s princeznou Evangelinou. Karavana má přepravit záštitu do bezpečí Snowbrookského azylu.

Finala a zničený most

Finala and the Bridge

Než se vydáte za karavanou, musí technička Finala opravit jižní most, zničený Valdisovým arcimágem. Ten vydal příkaz pomstít se městu, když zjistil že záštita smrti už ve městě není.
 • Najdi Finalu, techničku v kopcích severně od Aman´lu
 • Přesvědči Finalu k návratu do Aman´lu a opravě zničeného mostu
Finala se vydala aktivovat elfí krystal, aby uhasila magické ohně, hořící ve městě po jeho skorozničení.

Ostrovy Elen´lu

The Elen'lu Isles

Elfí hranol zřejmě deaktivovali taclakové, tím že ukradli reflexní krystaly.
 • Jdi na Elen´luskaé ostrovy
 • Najdi a vyměň čtyři malé reflexní krystaly hranolu
 • Najdi velký reflexní krystal hranolu a aktivuj hranol
 • Vrať se do Aman´lu a promluv si s Finalou
Po zničení taclaků jste aktivovali hranol. Ten uhasil magické ohně takže se město může začít vzpamatovávat z toho hrozného útoku. Nyní se můžete vrátit za Finalou a podívat se jak pokračuje s opravou mostu.

Královská karavana

The Royal Caravan

Výborně! Most je opraven, takže se můžete pustit za karavanou. Neměli by být daleko, protože vezli i zásoby.
 • Najdi karavanu
 • Najdi vai´keshskou svatyni
 • Najdi vůdce vai´keshů
Kus za městem jste našli místo kde byla karavana přepadena. Podle vůdce karavany, jsou za přepadením vai´keshové, mágové z Aman´lu, kteří díky záštitě dosáhli nevídané moci, která se jim nakonec vymkla z rukou a díky nezdařenému kouzlu je proměnila ve zrůdy. Tito vai´keshové byli nakonec vyhnáni do lesa a teď když se jim naskytla příležitost se jí chopili a získali záštitu pro sebe. Musíte najít jejich vůdce a pokusit se zjistit kde je záštita a princezna.

Vai´keshové a záštita smrti

The Aegis of Death

Podezření se potvrdilo. Vai´keshové skutečně mají záštitu smrti. Jejich vůdce vám ji po krátkém rozhovoru ukázal, s tím že se vrátila tam kam patří a dál se s vámi odmítl bavit. Přikázal vás zabít a uprchl i se záštitou.
 • Sleduj vai´keshského proroka
 • Pokračuj ve sledování vai´keshského proroka
 • Sleduj vai´keshského proroka podél Arnithovy strže
 • Poraz vai´keshského proroka i jeho následovníky
 • Najdi záštitu smrti
 • Poraz kořenonožce
 • Zmocni se záštity smrti
 • Promluv si s azunitským učencem
Pronásledovali jste vai´keshského proroka, přičemž na vás několikrát poslal své následovníky. Pak se vám dokonce postavil sám spolu s nejlepšími bojovníky. Byl to sice vyčerpávající boj ,ale nakonec jste zvítězili. Záštitu jste ale nenašli. Ta je schovaná v jeskyni, kde ji ještě hlídá stromový ent.

Princezna Evangeline

Princess Evangeline

Poražením enta jste uvolnili záštitu z kořenového sevření a můžete ji sebrat. Opět se také objevil stařec. Tentokrát vás posílá hledat samotnou princeznu. Zmocnili se jí Valdisovi černokněžníci.
 • Najdi azunitské pohřebiště
 • Hledej posmrtnou masku bratrů šampióna Rahvana
 • Vstup do azunitských katakomb
 • Najdi princeznu Evangeline
 • Zachraň princeznu Evangeline
Portálem jste se teď dostali do zahrady předků, místa pokrytého sněhem a ledem. Před vchodem do azunitských katakomb potkáte ducha šampióna Rahvana. Nepustí vás,pokud pro něj nezjistíte jak byli pochováni jeho tři bratři. Jakmile mu přinesete jejich tři masky, důkaz o tom že byli pochováni s úctou, požádá vas ještě o jednu věc (vedlejší úkol - rahvanova kletba), protože jste mu přinesli masky čtyři což znamená že i on je mrtev. V katakombách se pak probijete až k výtahu kde na vás čeká jedna z hádanek. Vyřešením aktivujete výtah, kterým sjedete dolů do nejnižšího patra, kde je podle všeho držena princezna Evangeline. Tu drží Valdisovi černokněžníci z nichž se vás jeden pokusí zastavit.

Obléhání Snowbrookského azylu

The Siege

Po záchraně princezny Evangeline se vám nedostane poděkování, ba naopak. Hrdá princezna se začne chvástat, že by to zvládla a že držela černokněžníky celou dobu v šachu (XDDD). Nicméně vá pošle do Snowbrookského azylu, abyste zabránili Valdisovi získat záštitu slepoty.
 • Vstup do snowbrookského azylu prostory pro služebnictvo
 • Najdi trůní sál a seber klíč od vitríny
 • Najdi velitele Snowbrookského azylu
Snowbrookský azyl je pevnost kde je uschována záštita slepoty. Vy dorazíte právě ve chvíli, kdy je obléhána Valdisovými jednotkami a proto se dovnitř musíte dostat jinudy. Také potřebujete získat z trůního sálu klíč od mechanizmu, který chrání záštitu slepoty.

Obléhání Snowbrookského azylu část 2.

The Siege 2

Když jste získali klíč z trůního sálu, který byl ukryt u královského trůnu (XDDD), obživli kovoví ochránci co ho měli chránit. Jejich pobití by vám se dvěma bojovníky nemělo dělat problémy. Poté jste vyběhli na nádvoří a hned jste mohli spatřit jak několik vojáků spolu s velitelem pevnosti drží v pasti kameny, které po nich z věže hází tři brallové. Velitelka vám dala za úkol tyto brally odstranit a ohlást se zpět u ní.
 • Znič bralla na vrcholu vnitřní tvrze Snowbroodského azylu
 • Setkej se s velitelkou u severní brány
 • Zlikviduj mordenské nepřátele, kteří prorazili severní bránu
 • Promluv si s velitelkou severní brány
 • Poraz draka
 • Hlas se u velitelky
 • Získej záštitu slepoty
 • Doraz draka
 • Uteč ze Snowbroodského azylu
 • Vydej se do města Kalrathia a promluv si tam s lordem
Cestu nahoru si budete muset probít skrz hrad, ale nebojte není to žádné bludiště. Jakmile brally sundáte nemusíte se zase vracet ale můžete sjet výtahem, který jste si teď aktivovali. Jděte se ohlásit Velitelce k severní bráně. Brána se rozletí na kusy a dovnitř se nahrne skupina mordenských. A aby toho nebylo málo, když je pobijete přiletí se na vás ještě podívat obrovský drak. Velitelka vás pošle na věž kde je balista abyste se o něj postarali. Vyjeďte teď výtahem nahoru, bylo by dobré vyčarovat teleport do města protože vás asi zabijou, a jděte na pravou stranu. Pokud jste to nevyčistili již před tím bude tam ještě pár vojáků. Balista se otáčí pomocí dvou pák na každé straně. Jakmile ji natočíte na draka stačí kliknutím na balistu odpálit šíp. Navíc se ještě budete muset postarat o brouky, které tam budou vysílat mordenské katapulty. Pokud budete zběsile pobíhat kolem nich drak je zabije sám. Až se vám podaří draka zabít promluvte s velitelkou. Ta z vás bude mít radost, ale ne dlouho. Valdisovi mágové vyčarují krystal přímo v pevnosti. Velitelka vám ještě stačí dát klíč od relikviáře a pak se promění ve zrůdu. Vám nezbývá než utéct. V relikviáři seberte záštitu slepoty. Jděte dál chodbou a doražte draka, který se ještě probourá skrz zeď. Pak si jen promluvte se starcem, ten vám ještě řekne jak se bojí o osud království a dá vám kámen k aktivaci portálů k městu Kalrathia. Přesuňte se tam tedy. Toto město je okupováno mordeny. Jděte podle mapy směrem k hospodě a projděte dveřmi kolem stojících stráží do místnosti kde na židli sedí malý chlapec.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.