Akt I | Akt II | Akt III


Hlavní linie | Vedlejší úkoly

V tomto průvodci nenajdete dopodrobna popsáno kde co je ,protože mapa je víceméně lineární a pak by to ani nemělo cenu hrát.

Český název
 1. Kovářská učednice
 2. Lumillina mast
 3. Lelanin žal
 4. Tajemství elfí svatyně
 5. Kithrayský úl
 6. Hak´u
 7. Hak´u, část 2
 8. Strašlivý vlk
 9. Taarino vyšetřování
 10. Kovář Feldwyr
 11. Rodinné dědictví
 12. Uvězněný půlobr
 13. Chybějící družstvo
 14. Tajemství Xeriina chrámu
Anglický název
 1. The Apprentice
 2. Lumilla's Salve
 3. Lelani's Sorrow
 4. Secrets of the Shrine
 5. The Kithraya Hive
 6. The Hak'u
 7. The Hak'u 2.
 8. Dire Wolf
 9. Taar's Investigation
 10. Feldwyr the Blacksmith
 11. A Family Heirloom
 12. The Half-Giant
 13. The Missing Squadron
 14. Xeria's Temple

Kovářská učednice

The Apprentice

 • Přečti si knihu a prozraď Telině seznam surovin pro zbroj
Telinu je ve městě Eirulan vedle obchodníka se zbraněmi."Kniha kovářství" je v Aule vedle válečného piedestalu, vlevo u vchodu.

Lumillina mast

Lumilla's Salve

 • Natrhej čtyři trsy kopřiv a dej je zaklínačce Llumile
Lumila je ve městě Eirulan, je to zaklínačka očarovávající věci. Kopřivy najdete po celé Araně. Jeden trs je na 100% před jeskyní Gargantuy, další je nedaleko u portálu z Greylinských ostrovů. (pokud najdete další můžete se ozvat). Jinak se dají za 135 zlata koupit.

Lelanin žal

Lelani's Sorrow

zadává: Lelani
 • Promluvit si s Lelani o zvláštní panence na stole vedle ní
 • Donést Fenelle hračku na rozveselení jejího dítěte
 • Donést vojákovi Balamarovi něco speciálního na uhašení jeho žízně
 • Donést vojákovi Jordhanovi nějaké čerstvé maso
 • Donést vojákovi Kiernanovi něco, co změní jeho štěstí
 • Donést Alar'ithil nepřátelskou trofej, kterou může vystavit
 • Donést zlatokopovi Garethovi nějaké zásoby
 • Donést Nalusovi něco starobylého, co bude moci studovat
 • Donést šípaři Ithir'rennovi nový materiál na šípy
 • Donést Lelani upomínku na Aman'lu
Lelani žije v Eirulanu na západ od obchodu se zvířaty.
Fenelle je kousek od vodopádu, jeďte lanovkou za hospodou.
Balamar je v domku u kapitána stráží v Azunitské poušti.
V Eirulanské hospodě jděte do prvního patra. Jordhan stojí za plentou.
Voják Kiernanov ja na nádvoří v místnosti pod místem kam Brallové hází kameny.
Alar'ithil je v domě jihozápadně od opraveného mostu.
Garetha najdete na cestě za zdrojem vody pro Kalrathii pod rozbořenou věží blízko teleportu.
Nalus stojí na Kalrathijských hrdbách nad severní bránou.
Ithir'rennovi je v doměna severu Aman'lu.

Snowbrook Haven's Courtyard dejte sošku vojákovi Kiernanovi a dostanete mordenskou hlavu napíchlou na kůlu, se kterou upalujte za Alar'ithil jižně od Aman'lu a dostanete elfskou vodu. Tu dejte Garethovi, který se nachází pod rozbořenou věží kousíček za severní bránou z Kalrathie. Gareth vám dá speciální Agallanskou relikvii, kterou dejte Nalusovi na hradbách Kalrathie. Pírka harpyje od Naluse doneste Ithir'rennovi na severu Aman'lu a dostanete orchidej, kterou konečně doneste Lelani.

Tajemství elfí svatyně

Secrets of the Shrine

 • Najdi tajné chodby, které by měli být v elfí svatyni
 • Najdi stracený safír
 • Zanes ztracený safír Laeně do města Eirulan
Leana je ve městě Eirulan ,nad obchodem s mazlíčky. Vchod je ve spodním patře u výtahu. Potřebujete vyřešit celkem jednoduché "PUZZLE" vkládáním správných kostek do otvorů. Safír je až na konci na polici.

Kithrayský úl

The Kithraya Hive

Zadává: Tamari
 • Zabij královnu kithrayského úlu
 • Ukaž useknutou hlavu Tamari ve městě Eirulan
Tamari najdete na terase vodopádů (východní lanovka u hospody),za vztyčeným mostem. Musíte to oběhnout kolem vodopádů a most si pak spustit dolů. Kithrayská královna je na konci kithrayských jeskyní (XDDD). Na jih je královna, na sever portál.

Hak´u

The Hak'u

Zadává: Morain
 • Najdi skrytý zadní vchod do hak´uských jeskyní
 • Zachraň Heslaninu dceru Tanzi
 • Promluv si s Heslou v eirulanském lazaretu
Morain najdete ležet u zříceného mostu (za první mordenská věž za rozcestím k Hak´uskému rituálnímu táboru). Skrytý vchod je za třetí mordenskou věží, na začátku "západní greilynské džungle. Hesla je v Eirulanu v nemocnici vedle Auly.

Hak´u, část 2

The Hak'u 2.

Zadává: Hesla
 • Najdi hak´u Hrawna
 • Zabij hak´uského vůdce, který stojí proti tvým spojencům
 • Vrať se za Heslou v eirulanském lazaretu
Hak´u Hrawn je v jeskyni ležící na západ od vyhnanecké kolonie. Hak´uský vůdce je v ruinách za čtvrtou mordenskou věží před dryádím stanovištěm.

Strašlivý vlk

Dire Wolf

Zadává: Neda
 • Promluv s Rokharem, mágem ve městě eirulan
 • Jdi k Rokharově trhlině
 • Zabij všechny vrky kteří projdou trhlinou
 • Připomeň Rokharovi, aby poslal vlka k Neďe v eirulanském obchodě
 • Vrať se k Neďe v eirulanském obchdě s mazlíčky
Neda je obchodník s mazlíčky, Rokhar stojí v Aule. Rokharova trhlina je na cestě do Vyhnanecké kolonie hned za Razkovými ruinami severu.

Taarino vyšetřování

Taar's Investigation

Zadává: Arianna
Nutné mít v družině: Taar
 • Potvrď nebo vyvrať existenci hak´uského obřadního meče
 • Prověř pověsti o hak´uské bestii
 • Skol Gargantuaxe
 • Zanes důkaz o smrti bestie Arianně v Eirulanu
Arianu najdete v domku na jih od auly. Hak´uský obřadní meč je v Hak´uském rituálním táboře za první mordenskou věží. Poblíž ležela Morain (vedlejší úkol - Hak´u). Gargantua je v jeskyni kousek od jižní eirulanské brány.

Kovář Feldwyr

Feldwyr the Blacksmith

Zadává: Feldwyr
 • Najdi Feldwyrovu kovadlinu
 • Najdi Feldwyrovu mythrilovou rudu
 • Najdi Feldwyrovo kladivo
 • Promluv si s kovářským učedníkem Fyndorfem ve městě Aman´lu
Feldyra najdete v jeskyni na sever od mostu vedoucímu k Kithrajským jeskyním. Kovadlina je v severní části jeskyně, mythrilová ruda v jižní. Ovšem tam jsou Taclakové s úrovní 22. Pokud se vám stalo, že se neukázala animace s rozbouráním zdi, kdy další taclakové ukradnou Feldwyrovo kladvivo, zajděte hlouběji do jeskyní a pak se vraťte k Feldwyrovi.

Rodinné dědictví

A Family Heirloom

Zadává: Thestrin
 • Vstup do krypty popsané mistrem Thestrinem
 • Vyřeš hlavolam strážného
 • Vstup do zruinované kobky a najdi dědictví
 • Vrať se k mistru Thestrinovi
Na mistra thestrina narazíte, když budete hledat stély. Je v kobce nad místem, kde jste mluvili se Skatským bojovníkem. Krypta je na severovýchod od teleportu v Azunitské poušti. Řešení hlavolamu je následující: Azunai, Xerie, Elandir a Zaramoth.

Uvězněný půlobr

The Half-Giant

Zadává: Sartan
 • Promluv s vojáky o propuštění Sartana, jakmile bude pevnost Windstone bezpečná
 • Promluv si s osvobozeným Sartanem
Co dodat. Po zabezpečení pevnosti tam moc lidí nezůstane :)

Chybějící družstvo

The Missing Squadron

Zadává: ten koho potkáte dřív :)
 • Najdi vojína Nolana
 • Najdi vojína Banose
 • Najdi vojína Caidena
 • Promluv si četařem Taarlhem
Na vojína Banose můžete narazit už ve Východní bráně pevnosti, v prvních dveřích na pravé starně chodby. Vojín Caiden v je Západní bráně tzn. že projdete do té části, kterou jste míjeli zvenčí. Je až na konci. Poslední vojín Nolan je v nejzápadnější části kasáren, nacházejících se západně od teleportu.

Tajemství Xeriina chrámu

Xeria's Temple

Zadává: prošedivělý štamgast
 • Vstup do chrámu Xerie
 • Dokonči průzkum chrámu Xerie
 • Vrať se za podnapilým štamgastem v eirulanské hospodě
Další "PUZZLE" s kameny a otvory. tentokrát trochu složitější. Nejdřív umístěte zelený kámen. Otevřou se vám tajné dveře, ve kterých najdete žluté kameny. Jeden umístěte do žlutého otvoru a otevřou se vám další dveře. Nic na tom není jen si všímat nově otevřených dveří a radši si vzít o pár kamenů víc.Pokud jsme na něco zapoměli, nebo vynechali, napište nám.
by (somik). Code by Psychopat.

Neoficiální stránky počítačové akční RPG hry Dungeon Siege. Tiráž.
Gas Powered Games™ and Dungeon Siege™ are the copyrighted property of Gas Powered Games, Corp.